Pare Noel a Camprodón

Activitats:
1. Pare Noel passejant pel centre de la vila
Dies: Matí i Tarda: 23 | Matí 8, 15, 22 i 24 | Tarda: 6, 14 i 21

2. La coral Brins
Dia: 29 de desembre | Hora: a les 19 h

3. Megafonia nadalenca a tot el centre de comercial