Condicions Generals

CONDICIONS CONTRACTE ALLOTJAMENTS I PARCEL·LES:

Contracte:
En el moment d’efectuar la reserva d’allotjament o de la parcel·la se li carregarà automàticament el 30%* del total de l’estada o 75 EUR en cas que el 30% no arribi a aquest import. La resta de l’import es farà efectiu en el moment del Check-in/entrada.
Estades en temporada alta (ponts, festius, estiu etc…), l’entrega a compte serà del 50% del total de la reserva. La resta del import pendent s’abonarà en el moment del Check-in/entrada.

Dies no lectius (Serveis i instal·lacions:)
Es consideren dies no lectius els caps de setmana (de divendres tarda a diumenge tarda) i tots aquells dies que els nens no tenen escola, és a dir, vacances de Nadal i Setmana Santa, vacances d’estiu, Ponts i Festius (Consultar calendari).
Durant els dies laborables de temporada baixa, el restaurant, bar, SPA, botiga, sala de jocs estan tancats. De divendres tarda a diumenge tarda tot obert. La piscina obre des de Sant Joan i fins l’11 de setembre. Temporada alta tot els serveis estan oberts.

Anul·lacions:
Si l’anul·lació es produeix abans de 30 dies de la seva arribada, el 95 % del seu dipòsit li serà retornat.
Si l’anul·lació es produeix amb 30 dies o menys i més de 7 dies del dia d’arribada, el 50 % del seu dipòsit li serà retornat.
Si l’anul·lació es produeix amb 7 o menys dies de l’arribada, no hi haurà devolució.
En el cas que el client canviï les dates d’una reserva, serà entès com una nova reserva i estarà també subjecte a les condicions de cancel·lació.

Anul·lacions per estades al Juliol i Agost:
Si l’anul·lació es produeix amb més de 60 dies de la seva arribada, el 95% del seu dipòsit li serà retornat.
Si l’anul·lació es produeix amb amb 60 dies o menys i més de 30 dies de la seva arribada, el 50% del seu dipòsit li serà retornat.
Si l’anul·lació es produeix amb 30 dies o menys de la seva arribada, no hi haurà devolució.
En qualsevol cas, totes les anul·lacions s’han de fer per escrit a reserves@elsroures.com, no seran vàlides anul·lacions per telèfon. En cas de NO PRESENTAT/NO SHOW després de les 22 h, la reserva serà cancel·lada si no hi ha avís previ i per escrit per part del client. En aquest cas, el Càmping es reserva el dret de revendre l’allotjament/parcel·la en qüestió. En cas de deixar l’allotjament/parcel·la abans de la data prevista, no hi haurà devolució.
En el cas que el client canviï les dates, serà entès com una nova reserva i estarà també subjecta a les condicions de cancel·lació. 

Els nens a partir de 3 anys (inclòs) pagaran el corresponent suplement com a persona extra  encara que comparteixin llit.

Els preus mostrats estan subjectes a modificació segons disponibilitat i poden pujar. Els preus inclouen IVA.

Reserves Parcel·la Caravana i Parcel·la Mòduls:
El càmping es reserva el dret de canviar la parcel·la assignada. Serà obligatori tenir una assegurança com a mínim de Responsabilitat Civil. Si es disposa de gas, cal que porteu a recepció una còpia del vostre Certificat de Revisió Periòdica i de la pòlissa.

Animals de companyia:
No s’admeten animals de companyia ni als apartaments ni a les habitacions ni en alguns bungalows. L’animal de companyia comporta suplement.
No acceptem gossos considerats PP (potencialment perillosos) segons la legislació vigent.
El client amb gos es compromet a prendre les següents mesures de seguretat i higiene:
1. Dins tot el recinte del càmping i als espais comuns portaré el meu gos sempre lligat.
2. Tinc el carnet sanitari actualitzat i una assegurança de responsabilitat civil contractada que cobreix la indemnització dels danys que el meu gos pugui provocar a persones, coses o d’altres animals.
3. No deixaré el meu gos sol a l’interior d’un Bungalow, caravana o tenda.
4. No permetré que el meu gos molesti a altres campistes amb lladrucs o altres accions.
5. Si el meu gos fes les seves necessitats dins el recinte del càmping les recolliré i les tiraré als contenidors verds de l’entrada.
6. En cas de no complir alguna d’aquestes normes em comprometo a abandonar amb el meu gos el càmping immediatament i a no reclamar l’import de l’estada no acabada.

Xec-regals:
Els xec-regals són bescanviables en temporada baixa (consultar calendari). Són bescanviables segons la disponibilitat de l’establiment. Tenen una validesa de 6 mesos des del dia de la compra. Si passats els 6 mesos no s’ha bescanviat el xec-regal, aquest es perd. El Xec-regal no és reemborsable.

Resum cobertures de la pòlissa d’assegurança temporal de despeses de cancel·lació de reserves: (Catalana Occidente). S’ha de contractar amb mínim 30 dies d’antel·lació al dia d’arribada.
Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:
Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.
• L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau, pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores, sogres o parelles de fet.
• L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:
Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.
Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data d’inici del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.
Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.
• La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
• El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui l’explotador directe (gerent). I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.
Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no existeixi comunicació verbal o escrita.
Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral.
Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.
Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l’assegurat a iniciar o prosseguir el seu viatge.
Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 eur i/o un període de reparació acreditat parcialment superior a 8 hores.
Garantia 9: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.
La quota pagada per a la contractació de l’assegurança no és retornable.
La garantia d’anul·lació únicament tindrà validesa si es contracta en el mateix moment que la reserva objecte de l’assegurança o com a màxim en les 72 hores següents.No es pot contractar l’assegurança de cancel·lació a menys de 30 dies del començament de l’estada. Aquest punt nº4 “RESUM COBERTURES DE LA PÒLISSA ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES” compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits. (veure document “Pòlissa d’Assegurances per Cancel·lació de Reserves”)

PROTECCIÓ DE DADES:
Mitjançant aquest avís, Càmping Caravaning Els Roures S.L, en endavant, “Càmping Els Roures”, informa als usuaris de la seva pàgina web www.elsroures.com de la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, “les Dades Personals”) per tal que determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar al Càmping les Dades Personals requerides en el formulari de reserva i/o de sol·licitud d’informació. El Càmping es reserva el dret de modificar la present política de protecció de dades per tal d’adaptar-la a les novetats legislatives i a les pràctiques de la indústria. Les Dades Personals seran tractades automàticament i incorporades a fitxers dels quals el càmping serà titular i responsable. La recollida i tractament de Dades Personals, portats a terme pel Càmping o per tercers en el seu nom, té com a finalitat el manteniment de la relació contractual que el client tingui, en el seu cas, amb el Càmping, la gestió, l’administració, la prestació, l’ampliació i la millora dels serveis del Càmping i la seva adequació a les preferències i gustos del clients, i l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació comercial sobre els serveis que el Càmping ofereix actualment i en el futur. El Càmping no cedirà les Dades Personals a tercers sense el consentiment previ i exprés dels afectats. El Càmping o, en els seu cas, els tercers que tractin les Dades Personals en nom del Càmping, han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les Dades Personals legalment requerides. No obstant, l’usuari ha d’ésser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables. Els usuaris tenen reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, contactant amb el Càmping a través del correu electrònic: info@elsroures.com o a l’ adreça: Avinguda El mariner, 34-36, 17864 – SANT PAU DE SEGÚRIES.