Reserva amb tota tranquil·litat!

Donades les circumstàncies que ens ha tocat viure, seguim i seguirem preparats un any més per implementar totes les mesures de prevenció contra la Covid-19 que siguin necessàries.

Treballem, com sempre, per oferir-vos una escapada segura i de qualitat, i per aquest motiu hem flexibilitzat la nostra política de cancel·lacions.

FLEXIBILITAT EN LES RESERVES – Política de cancel·lacions: Totes les anul·lacions s’han de fer per escrit a [email protected], no seran vàlides anul·lacions per telèfon. Per motius de seguretat i protecció de dades, només s’acceptaran modificacions provinents del mateix correu electrònic amb el que es va fer la reserva o amb còpia a aquest.

Una reserva es considera confirmada quan s’ha efectuat el pagament corresponent. Tanmateix, el càmping es reserva el dret de cancel·lació i/o modificació de la reserva en un termini màxim de 24 hores des del moment de fer la reserva. En aquest cas ens comprometem a avisar al client a la major brevetat possible i si aquest ja hagués efectuat l’entrega a compte, se li abonaria de forma íntegra.

CANCEL·LACIONS GENERALS (sense assegurança de Cancel·lació – Catalana Occident(consultar condicions incloses):

  • Cancel·lació amb +15 dies de l’arribada – retornem el dipòsit (subjecte a 10 € de despeses de cancel·lació).
  • Cancel·lacions entre 15 i +7 dies de l’arribada, tornem el 50% o es guarda el 100% de la paga i senyal per a una nova reserva (màx. 6 mesos).
  • Cancel·lacions amb 7 o menys dies, no hi ha devolució, es perd l’entrega a compte.

CANCEL·LACIONS EN TEMPORADA ALTA (ponts, festius, nadal, setmana santa, vacances escolars etc…)

  • Cancel·lació amb +30 dies de l’arribada, retornem la paga i senyal  (subjecte a 50€ despeses de cancel·lació) o guardem el 100% per una nova reserva (6 mesos).
  • Cancel·lacions entre 30 i +15 dies, retornem el 50% de l’entrega a compte.
  • Cancel·lacions amb 15 o menys dies no hi haurà devolució.

Les modificacions rebudes amb una antelació igual o inferior a 15 dies no seran acceptades.

CANCEL·LACIONS PER COVID-19: (positiu, contacte de positiu, restriccions mobilitat…): (Sempre prèvia presentació del justificant mèdic)

  • Cancel·lació amb menys de 15 dies fins a +48h abans de l’arribada, retornem el 90% (import mínim 10 €) de la paga i senyal o es guarda el 100% per a una futura estada (màxim 1 any).
  • Avís amb 48h o menys, pèrdua del 100% de la paga i senyal.

Totes les cancel·lacions es gestionaran exclusivament per escrit. El càmping enviarà sempre un correu electrònic confirmant la cancel·lació de la reserva i notificant al client el procés de devolució de l’import a compte (si s’escau), d’acord amb la política de cancel·lació. Les devolucions s’efectuaran via transferència bancària, i a finals del mes següent a la data de cancel·lació.

CANVIS I MODIFICACIONS: Qualsevol modificació d’una reserva que comporti preus superiors, suposarà l’abonament de la diferència, i no es realitzaran abonaments ni compensacions en cas de preus inferiors al de la reserva inicial. En qualsevol cas i en el supòsit que el client canviï les dates d’una reserva, serà entès com una nova reserva i podrà estar subjecta a les condicions de cancel·lació. Les modificacions rebudes amb una antelació igual o inferior a 15 dies no seran acceptades.

Degut a la incertesa de la situació, alguns serveis es poden veure afectats al llarg de la temporada. Els preus es mantindran independentment dels serveis ofertats.

En cas de NO PRESENTAT/NO SHOW després de les 22 h, la reserva serà cancel·lada si no hi ha avís previ i per escrit per part del client. En aquest cas, el Càmping es reserva el dret de revendre l’allotjament/parcel·la en qüestió. En cas de deixar l’allotjament o parcel·la abans de la data prevista, no hi haurà devolució. Les devolucions es realitzaran, si escau, durant els 15 dies posteriors a la data de cancel·lació.

Tots els detalls en aquest enllaç.